.

Nasz zespół to grono kreatywnych, pełnych energii osób: terapeutów, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, jak również wolontariuszy. Bez wątpienia łączy ich jedno – udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom , dzieciom, młodzieży w szczególności niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, defaworyzowanym.

.

Każdy z nas ma odpowiedni bagaż doświadczeń z którym chciałby się podzielić, jak i dar do słuchania. Podejmując różnorakie działania, z uwagą nasłuchujemy tego, co mają nam do powiedzenia nasi podopieczni, czego potrzebują, z jakimi problemami i trudnościami się zmagają… Nie chcemy realizować swoich idei, tylko rzetelnie odpowiadać na potrzeby młodego człowieka i jego rodziny.

.

Z całą stanowczością dążymy, aby każde pozytywne przedsięwzięcie dające się zrealizować przy odrobinie dobrej woli, miało rację bytu. Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie inicjatywy, które w swej wartości będą wpisywały się w naszą działalność statutową.

łapka-faviko

łapka-faviko

 • Przekaż darowiznę

  Nie stój z boku wesprzyj nas.

  Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać świat!

   

   

  Przekaż darowiznę