.

Nasze cele koncentrują się w obszarze:

 1. Udzielania wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w szczególności niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, defaworyzowanym, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.

 2. Propagowania i wspierania rozwoju więzi rodzinnych i społecznych oraz innowacyjnych działań w zakresie pomocy rodzinie.

 3. Wspierania i propagowania inicjatyw na rzecz godnego życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych, w społeczeństwie.

 4. Prowadzenia akcji społecznych i informacyjnych wpływających na kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec niepełnosprawności.

łapka-faviko

łapka-faviko

 • Przekaż darowiznę

  Nie stój z boku wesprzyj nas.

  Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać świat!

   

   

  Przekaż darowiznę