.

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapii lub emocjonalnego wsparcia na bezpłatne konsultacje w ramach

PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

programu finansowanego przez Fundację Lemoniada

W RAMACH DOTACJI PIERWSZA WIZYTA KONSULTACYJNA BEZPŁATNIE

psychology-792317_960_720 bis

 

więcej informacji kliknij tutaj

.

Działalność Fundacji Lemoniada rok 2017

 • Fundacja Lemoniada przeprowadziła badanie na temat samorealizacji kobiet. Miało ono formę spotkań indywidualnych, wywiadów, rozmów oraz badań ankietowych wśród kobiet 50+ na temat sytuacji osób dojrzałych oraz seniorów, ich aktywizacji i rozwoju. Spotkania miały miejsce na przełomie III-V.2017 roku. Przeprowadzone na terenie województwa małopolskiego, w szczególności powiatu brzeskiego oraz krakowskiego. Badanie maiło na celu utworzenie raportu i opisanie sytuacji kobiet, ich motywacji do zmian, samorozwoju, przeciwdziałaniu odrzuceniu społecznemu i defaworyzacji kobiet nieaktywnych zawodowo. Raport posłuży wyjściu na przeciw i utworzeniu specjalnych zajęć skierowanych do kobiet w tym przedziale wiekowym, które będą mieć na celu podniesienie świadomości oraz motywację, mających pomóc im w odzyskaniu zadowolenia z życia oraz własnej drogi samorealizacji (w tym w formie np. wolontariatu).

Raport o samorealizacji kobiet

 • W okresie VII 2017 r. Fundacja Lemoniada rozpoczęła kolejne badanie, mające na celu aktywność w internecie osób dorosłych. Badanie odbywa się wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Celem badań jest ocena stopnia zagrożeniami internetowymi, w szczególności cyberprzemocy i mowy nienawiści, uzależnień internetowych. Uzyskane informacje posłużą głębszej analizie istniejącego i rosnącego zagrożenia, które może mieć negatywny wpływ na poziom agresji oraz zwiększyć ilość osób zagrożonych uzależnieniami internetowymi. Informacje będą pomocne również przy tworzeniu oferty profilaktycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem, oraz dotyczących mechanizmów powstawania i zapobiegania mowie nienawiści w internecie. Planowany termin zakończenia badań: styczeń 2018 rok 
 • Depresja mimo iż jest zaburzeniem powszechnie występującym w populacji ogólnej w coraz większym stopniu dotyka nastolatków oraz ludzi młodych. Najpoważniejszą konsekwencją nierozpoznanych i nieleczonych zaburzeń afektywnych są próby samobójcze młodzieży (Greszta 2006; Jaklewicz i in., 2001). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być brak pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, z którymi mierzą się dorastający. Dotychczasowe wyniki badań  wskazują na częstsze występowanie tego zaburzenia u osób stosujących w obliczu trudności nieefektywne formy radzenia sobie ze stresem oraz deklarujących niewielkie wsparcie ze strony otoczenia.Faktem jest iż depresja  jest ściśle związana z funkcjonowaniem psychospołecznym pacjenta. Stąd działania Fundacji Lemoniada od lutego do grudnia 2017 roku skoncentrowane były na zbadaniu zależności między wsparciem społecznym, a strategiami radzenia sobie ze stresem i poziomem depresji u młodzieży.

Poniżej prezentujemy wyniki naszych najnowszych badań.

.

Projekt „AKTYWNY SENIOR”

Ostatnie warsztaty w ramach projektu AKTYWNY SENIOR finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 dobiegły końca. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, moc wrażeń oraz zaangażowanie
W projekcie wzięło udział 60 małopolskich seniorów. Jego celem było podniesienie jakości życia osób starszych poprzez pogłębienie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych dotyczących tej grupy ludzi. Wiedza jaką uzyskali uczestnicy  w trakcie projektu wpłynęła na polepszenie jakości życia i poprawę zdrowia oraz kondycji psychofizycznej. W ramach projektu przeprowadzone były: warsztaty kulinarne, uwzględniające zasady wdrożenia zasad zdrowej diety, trening słuchowej stymulacji neurosensorycznej metodą Tomatisa, warsztaty ćwiczenia pamięci i kreatywności oraz warsztaty aranżacji wnętrz. Podczas warsztatów kulinarnych seniorzy mogli samodzielnie, pod okiem specjalistów kucharzy-dietetyków nauczyć się przyrządzania zdrowych potraw.
Byliśmy tam właśnie dla Ciebie!

ASOS 2016


.

Projekt „AKTYWNY SENIOR”

Wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Brzesku zapraszamy osoby 60+ z terenu Małopolski do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach projektu AKTYWNY SENIOR finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Zostań AKTYWNYM SENIOREM.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Brzesko tel. (14)66-312-02

Cheerful smiling funny boy on a green background.

ulotkaASOSstr2

.

Projekt „POCIĄGU W NIEZNANE”

Szukasz pomysłu na wakacje z przygodą? Wsiądź do Lemoniadowego  POCIĄGU W NIEZNANE i podróżuj  z nami po  krajach europejskich. Przez zabawę i kreatywne działania poznasz ich kulturę, tradycje, zwyczaje, odnajdziesz i rozwiniesz swe talenty i zainteresowania jeszcze nie odkryte. Projekt realizowany jest w ramach konkursu  Każde dziecko ma talent finansowanego przez Województwo Małopolskie.

U progu letniej aury, zaczynamy wakacyjny czas w samym sercu Krakowa oraz Brzeska!

Szczegóły i terminarz projektu na plakatach. Zapisy pod numerami:

Kraków tel. 533-196-999

Brzesko tel. (14)66-312-02

Cheerful smiling funny boy on a green background.Cheerful smiling funny boy on a green background.

.

Projekt „Oswoić Szkołę”

Fundacja Lemoniada we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zakończyła realizację projektu pn. „Oswoić Szkołę”, który dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w okresie od 17 października do 14 listopada 2014 r., w każdy piątek, odbywały się dwugodzinne zajęcia w ramach programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dzieci objętych kształceniem zintegrowanym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

.

Realizacja zajęć dla 21 uczniów klas pierwszych ułatwiła im oswojenie się z największym jak dotąd wyzwaniem, jakim jest pójście do szkoły, pozwoliła im używać języka potrzeb i emocji, strategii radzenia sobie ze szkolną emocjonalną codziennością, tym samym zmniejszając niepożądane zachowania, stres i niepowodzenia szkolne.
Zajęcia dostosowane były do grupy uczestników, co za tym idzie prowadzone były w formie zabawowej przez psychologa mgr Anetę Baranowską, którą wspomagał Wolontariusz mgr Aneta Mierzwa. Były to gry psychologiczno – ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy muzyczne, konkurs talentów „Mam talent”, bajkoterapia.
Zdobyte przez uczestników umiejętności umożliwiły zmianę niewłaściwych szkolnych wzorców zachowania, zmiejszenie poziomu zaburzeń zachowania wśród dzieci, jak również rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej wśród najmłodszych.
 • Przekaż darowiznę

  Nie stój z boku wesprzyj nas.

  Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać świat!

   

   

  Przekaż darowiznę