Nie stój z boku – wesprzyj nas.

Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać świat!

Jeśli nasza idea i wyznawane wartości są bliskie również Państwu, to z największą satysfakcją ale też ogromnym zaszczytem prosimy Państwa o zaangażowanie się w pomoc naszym podopiecznym. .

Jeśli masz ochotę wspomóc działania statutowe Fundacji Lemoniada, możesz przekazać darowiznę zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Pieniądze należy przelać na konto 31 1140 2004 0000 3502 7520 9609  Fundacji Lemoniada

Borzęcin 589B 32-825 Borzęcin

2. W tytule należy wpisać: Wpłata na realizację celów statutowych Fundacji Lemoniada

Tak określony tytuł stanowi jedną z dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione kumulatywnie, by mieć możliwość odliczenia

3. Zachowaj dowód wpłaty na rachunek Fundacji Lemoniada

4. Darowiznę dla Fundacji Lemoniada będziesz mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) na następujących zasadach:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą odliczyć darowiznę na Fundacje Lemoniada w kwocie darowizny, ale do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu, od dochodu przed opodatkowaniem w rozliczeniu rocznym

- osoby fizyczne prowadzące działalność tak samo jak wyżej pod warunkiem, że nie płacą tzw. „podatku liniowego”

- osoby prawne mogą sobie odliczyć darowiznę na Fundacji Lemoniada w kwocie darowizny ale do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

sponsor aniol

Daj się zainspirować

Istnieje wiele form wsparcia Fundacji Lemoniada, nie tylko w postaci darowizn pieniężnych, ale również w postaci pomocy rzeczowej, wolontaryjnej i sponsoringowo – promocyjnej.

Dołącz do nas. Pomagać możesz na wiele sposobów!

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

about_small_3

Daj się zainspirować. Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać świat!

Działania prowadzone przez Fundację Lemoniada na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych, dysfunkcyjnych, realizowane są dzięki życzliwemu wsparciu zaprzyjaźnionych Firm. Bez Ich wsparcia nie moglibyśmy skutecznie pomagać naszym podopiecznym.

Zapraszamy Państwa do grona firm społecznie odpowiedzialnych.

Fundacja Lemoniada podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach.

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

about_small_3

Wesprzyj nasze działania:

  • darowizną finansową,
  • darowizną rzeczową np. przekazanie sprzętu komputerowego lub oprogramowania,
    przekazanie materiałów biurowych, zabawki i gry edukacyjne, sprzęt sportowy, artykuły papiernicze i plastyczne, gadżety  etc.,
  • nieodpłatnymi usługami  np. drukowanie materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych, zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przekazać na pomoc naszym Podopiecznym.

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.

W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

book-92572_1920

Wsparcie eksperckie

Ekspercka wiedza biznesowa i nowoczesne technologie są niezaprzeczalnym wsparciem dla Fundacji. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami (do organizacji szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych).

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.

W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

book-92572_1920

PayROLL

Jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą wesprzeć naszych Podopiecznych są odpisy od wynagrodzeń. Co miesiąc firma na prośbę pracownika potrąca z jego pensji określoną kwotę, od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Odpisy od pensji mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji, w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty na wybrany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. Jeśli odpisy od pensji przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego.

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.

W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

about_small_3

Zostań sponsorem naszych projektów

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.

W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kontakt z biurem fundacji:

tel. 533-196-999, email: fundacja@lemoniadakrakow.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

1+1=? 

about_small_3